Prelazak na održiviji i otporniji ekosistem – osnaživanje malih i srednjih preduzeća u turizmu

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 21.02.2024.
Sredstva: 8.500.000 evra 
Oblast: ekonomija i biznis, zelena tranzicija
Konkurs je za: mala i srednja preduzeća

Šta je Program jedinstvenog tržišta?

Program jedinstvenog tržišta (SMP) je program EU finansiranja koji pomaže jedinstvenom tržištu da dostigne svoj puni potencijal i osigurava oporavak Evrope od pandemije kovida 19.

Sa 4,2 milijarde evra u razdoblju od 2021. do 2027. godine pruža se integrisani paket za podršku i jačanje upravljanja jedinstvenim tržištem.

Jedinstveno tržište u središtu je Unije gotovo tri decenije i omogućuje građanima da žive, rade i putuju gde god žele, a potrošačima pruža zaštitu i veći izbor visokokvalitetnih proizvoda i usluga po nižim cenama. Zahvaljujući pravnoj sigurnosti, pristupu tržištima i finansijskim uslugama, prilikama za ulaganja i pristupu finansiranju, jedinstveno tržište takođe je pokretačka tačka za preduzeća.

Detalji poziva

Ovaj poziv za podnošenje predloga imaće za cilj da opremi i osnaži mala i srednja preduzeća da pređu na održivije i otpornije poslovne prakse, što je u skladu sa prioritetima dokumenta Tranzicijski put u turizmu (Industrijska strategija /ažurirana verzija (COM(2021) 350 final).

Akcija će doprineti tranziciji evropskog turističkog ekosistema pružanjem direktne i indirektne podrške, bilo finansijske ili konsultativne, uključujući i uz posredovanje konzorcijuma organizacija relevantnih aktera u turističkoj industriji, malim i srednjim preduzećima, uključujući novoosnovane i preduzetnike, koji žele da razviju inovativne koncepte i projekte koji doprinose tranziciji turizma EU. Ovo takođe može uključiti dalji razvoj i prenos najboljih praksi i rešenja identifikovanih u prethodnim pozivima.

Aktivnost će imati za cilj da obezbedi:

  • Direktnu podršku inovativnim projektima koje predstavljaju treće strane, npr. mala i srednja preduzeća;
  • Tehničku podršku, savete i jačanje kapaciteta najvećem mogućem broju malih i srednjih preduzeća na osnovu njihovih potreba (što šireg geografskog opsega);
  • Zbirka najboljih praksi u cilju pružanja kreatorima politike ažuriranih, empirijskih dokaza o sprovođenju prioriteta postavljenih u dokumentu Tranzicijski put u turizmu.

Očekivani rezultati

  1. Povećana otpornost i konkurentnost malih i srednjih preduzeća u turizmu kroz bolje usvajanje principa održivosti, aspekata pristupačnosti, inovacija i digitalizacije (tj. korišćenje novih tehnologija, ozelenjavanje, podaci) i kroz povećanje kapaciteta za praćenje;
  2. Novi poslovni modeli u turizmu koji se grade na digitalizaciji, novim tehnologijama, održivosti, dostupnosti, uslugama za sve vrste kupaca, cirkularnosti, uključivanju lokalnih zajednica i dugoročnih posetilaca;
  3. Unapređena saradnja duž turističkog lanca vrednosti;
  4. Poboljšana transnacionalna i prekogranična saradnja, transfer znanja i vršnjačko učenje;
  5. Podrška oporavku turističkog ekosistema od šokova izazvanih COVID-19 i ruske vojne agresije u Ukrajini razvojem i pružanjem najboljih praksi za investicije u oporavak sa dugoročnim efektima za zelenu i digitalnu tranziciju.

Sve informacije o ovom pozivu možete pronaći OVDE.

Poziv za podnošenje predloga možete pronaći OVDE.

Info sesija

Datum: 19. januar 2024. Prijavite se na linku OVDE

Za informacije o registraciji pratite stranicu objave poziva.

Podeli sa drugima