Program obuke za studente i mlade novinare

Konkurs je: ZATVOREN
Rok za konkurisanje: 16.10.2023. do 16h
Sredstva: N/A
Oblast: Obrazovanje
Konkurs je za: Organizacije, kompanije

EU PRO Plus program je objavio poziv za podnošenje ponuda za obuku studenata i mladih novinara iz 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije, koje su partneri u sprovođenju ovog programa.

Cilj programa obuke za studente i mlade novinare jeste unapređenje informisanja građana ovih regiona o uticaju projekata koje je finansirala EU na kvalitet njihovog života i životni standard uopšte. Poseban fokus stavljen je na razvoj znanja i novinarskih veština studenata i mladih novinara uz upotrebu savremenih novinarskih tehnika kako bi se unapredio kvalitet njihovog izveštavanja.

Pravo na učešće u ovom tenderu imaju organizacije i kompanije koje ispunjavaju uslove definisane u konkursnoj dokumentaciji. Takođe, imaju mogućnost da se udruže i formiraju konzorcijume kako bi zajednički odgovorili na konkurs, pod uslovom da ispunjavaju navedene zahteve.

Sva pitanja u vezi sa konkurskom postavljaju se postavljaju onlajn putem portala na kome se i nalazi tenderska dokumentacija.

Dokumentaciju o tenderu možete pronaći OVDE.

Više informacija o tenderu možete pronaći OVDE.

Podeli sa drugima