Putuj Evropom besplatno: prijava za #DiscoverEU program otvorena je do 30. aprila!

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 30.04.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: mlade
Konkurs je za: mlade od 18 godina (rođeni između 1. jula 2005. i 30. juna 2006.)

Besplatne karte za putovanje Evropom za mlade: Discover EU

Inicijativa Evropske unije, DiscoverEU, omogućava putovanje po evropskim zemljama i to na način koji kombinuje istraživanje i učenje! Ako imate 18 godina i stanujete u Srbiji, imate priliku da se prijavite za DiscoverEU inicijativu.

Prijave traju do 30. aprila 2024. godine, a može se prijaviti putem Evropskog portala za mlade ovde, a odabrani kandidati dobijaju putne karte i kartice sa popustima. Putna karta može biti fleksibilna ili fiksna, omogućavajući putovanje vozom ili drugim prevoznim sredstvima u zemlje EU i treće zemlje pridružene programu Erazmus Plus. Svi odabrani učesnici imaju pravo na putnu kartu u vrednosti od 283,26 evra, a moguće je i pokrivanje dodatnih troškova u određenim situacijama.

Fleksibilna putna propusnica omogućava odabranom kandidatu da putuje u sve zemlje Evropske unije i treće zemlje pridružene Erazmus+ programu, a kandidat sam bira početni datum putovanja. Putovanje može da traje do mesec dana, pri čemu je broj dana namenjen samom putovanju vozom ili drugim prevoznim sredstvom ograničen.

Fiksna putna propusnica omogućava odabranom kandidatu da poseti do dve države koje su članice Evropske unije ili pripadaju trećim zemljama pridruženim Erazmus+ programu tokom perioda od mesec dana. Kandidat sam bira datume i plan putovanja, ali jednom rezervisana karta ne može više da se menja. Ukoliko plan putovanja nije izvodljiv u okviru fiksne opcije, kandidatu će biti predložena fleksibilna opcija putovanja.

Za učešće u programu, zainteresovani trebaju posedovati ličnu kartu ili pasoš Republike Srbije, kao i validnu e-mail adresu. Kvalifikovani kandidati moraju imati 18 godina i biti rođeni između 1. jula 2005. i 30. juna 2006. Prijavljivanje se odvija online putem Evropskog portala za mlade, uz popunjavanje ličnih podataka, odgovor na kviz od 5 pitanja i odgovor na otvoreno pitanje o motivaciji na osnovu kojeg se kandidati rangiraju. Učesnici mogu putovati sami ili u grupama do 5 članova.

Važni datumi uključuju period prijavljivanja od 16. do 30. aprila, sastanak komisije za izbor kandidata u maju, a lista izabranih biće objavljena u junu.

Putovanje je moguće izvršiti od 1. jula do septembra 2025. godine, a Evropska komisija i Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) će izabrati najmanje 35.000 mladih ljudi koji ispunjavaju kriterijume.

Podeli sa drugima