Regionalni program mobilnosti za državne službenike

Preostalo je još 3 dana za prijavu na novi Program mobilnosti prilagođen državnim službenicima sa Zapadnog Balkana, podržan od strane Evropske komisije i partnerskih institucija.
Rok za podnošenje prijave: 15. decembar 2023.

Ako ste:

  • stalno zaposleni državni službenik/ca sa tri do osam godina iskustva u javnoj upravi;
  • radite u Ministarstvima koja koordiniraju proces EU integracija, regionalnu saradnju, planiranje politika i strategija, javnu upravu ili javne institucije koje se bave određenim sektorskim politikama;
  • želite da saznate više o relevantnim EU politikama i kako ove politike utiču na vaš svakodnevni rad;
  • želite da učestvujete u treningu pri renomiranoj evropskoj obrazovnoj instituciji, radnoj posetu institucijama EU i da putujete sa kolegama koji rade u regionalnoj organizaciji relevantnoj za vašu oblast interesovanja?

prijavite se za Regionalni program mobilnosti Regionalne škole javne uprave.

Sve detalje o programu možete pronaći OVDE.

Rok za podnošenje prijave: 15. decembar 2023.

Kako da se prijavite? 

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u ovom programu kontaktirajte ReSPA kontakt za Srbiju  (molimo koristite oba e-maila navedena za svaku administraciju ili nivo):

Dragana Brajović MDULS

serbia1@respaweb.eu

dragana.brajovic@mduls.gov.rs

Regionalni program mobilnosti

Saradnja javne uprave od suštinskog je značaja kao poluga reformi usmerenih ka unapređenju javnih administracija, jačanju regionalne saradnje i integraciji u EU. U oblasti javne uprave, mobilnost državnih službenika podstiče dinamičan i efikasan sistem upravljanja. Omogućava razmenu ideja, najboljih praksi i stručnosti, unapređujući administrativne sposobnosti i inovativna rešenja politika.

Intraregionalna mobilnost javnih službenika Zapadnog Balkana ima ključnu ulogu u promociji regionalne saradnje i integracije unutar EU, dodatno jačajući inicijative za regionalnu saradnju. Svestan značaja jačanja mobilnosti javnih službenika u cilju jače regionalne saradnje, nadahnut pozitivnim prošlim inicijativama i uz finansijsku podršku Evropske komisije, ReSPA predstavlja prilagođenu regionalnu šemu mobilnosti u tesnoj saradnji sa sledećim regionalnim organizacijama: Savet za regionalnu saradnju; CEFTA sekretarijat; Sekretarijat Transportne zajednice; Regionalna inicijativa protiv korupcije; Kancelarija za regionalnu saradnju mladih; Centar za izvrsnost u finansijama; Fond Zapadnog Balkana; Poslovni forum šest zemalja Zapadnog Balkana.

Osnovana kao zajednički poduhvat Evropske komisije i vlada Zapadnog Balkana, ReSPA već deset godina umrežava ministarstva i institucije javne uprave regiona i povezuje ih sa Evropskom komisijom i ekspertima uključenim u reformu javne uprave država članica EU. Razmena znanja i iskustava utiče na efikasnije formiranje javnih politika i procesa neophodnih za uspješnu realizaciju reformskih procesa u javnoj upravi regiona.

Partneri:

CEFTA sekretarijat; Sekretarijat Transportne zajednice; Regionalna Inicijativa protiv korupcije; Kancelarija za regionalnu saradnju mladih; Centar za izvrsnost u finansijama; Fond Zapadnog Balkana; Poslovni forum šest zemalja Zapadnog Balkana.

Podeli sa drugima