Srbija i EU za inovacije: 10,3 miliona evra za akademski i privatni sektor Srbije

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 1.04.2024. do 12 časova
Sredstva: 10.300.000 evra
Oblast: ekonomija i biznis
Konkurs je za: mala i srednja preduzeća

Fond za inovacionu delatnost otvara drugi javni poziv vredan 10,3 miliona evra za projektno finansiranje privatnog i akademskog sektora Srbije, u okviru IPA projekta „Povećanje inovacionih kapaciteta i rasta malih i srednjih preduzeća“. Bespovratna finansijska podrška za razvoj novih proizvoda, usluga i/ili tehnologija obezbeđena je u saradnji sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i podršci Evropske unije.

Za ostvarivanje inovativnog potencijala i pristup globalnom tržištu, Fond preduzećima nudi značajnu finansijsku pomoć u iznosu do 120.000 evra i do 500.000 evra po pojedinačnom projektu. Drugi javni poziv otvoren je za tri programa podrške Fonda: Program ranog razvojaProgram sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede.

Program ranog razvoja podstiče inovativno preduzetništvo i osigurava opstanak startapa koji su u ranoj fazi razvoja, pružanjem finansijske podrške do 120.000 evra, sa 70% učešća Fonda po pojedinačnom projektu. Projektno finansiranje se odnosi na razvoj inovacija koje imaju komercijalni potencijal.

Program sufinansiranja inovacija podržava realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija etabliranih preduzeća. Za pokrivanje visokih troškova prenosa istraživanja u komercijalno održiv proizvod, visokotehnološkim preduzećima na raspolaganju je do 500.000 evra, sa učešćem Fonda od 60%/70% ukupnog budžeta pojedinačnog projekta.

Program saradnje nauke i privrede unapređuje industrijska istraživanja podsticanjem zajedničke saradnje privatnog sektora i naučnoistraživačkih organizacija. Sa idejom da stvaraju nove ili unaprede postojeće komercijalno isplative proizvode i usluge, Fond dodeljuje konzorcijumima do 500.000 evra sa 60%/70% učešća u ukupnom budžetu pojedinačnog projekta.

Zainteresovana preduzeća mogu podneti predloge inovativnih projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije do 01. aprila 2024. godine u podne. Dokumentacija za prijavu i prijavni obrazac dostupni su na portalu Fonda. Dodatne informacije o detaljima i propozicijama programa, Fond će deliti na online Info sesijama svakog četvrtka od 13 časova.

Ugovorom o direktnom grantu – Povećanje inovacionih kapaciteta i rasta malih i srednjih preduzeća, koji je potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede.

Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 26 miliona evra, od čega 16 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2019. godinu (IPA 2019) i 10 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Ukupan iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Ugovora o Direktnom grantu iznosi 20,6 miliona evra za Program ranog razvojaProgram sufinansiranja inovacija i Program saradnje nauke i privrede. Više o projektu možete saznati na: http://www.inovacionifond.rs/

Podeli sa drugima