“Šta smo nasledili?” – OTVOREN POZIV ZA MLADE UMETNIKE/CE

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 17.03.2024.
Sredstva: N/A
Oblast: kultura
Konkurs je za: umetnike/ce

Tema za kolektivni i kolaborativni komad je mir i pomirenje i očuvanje i slavljenje zajedničkog kulturnog nasleđa dva društva. Pitanje na koje treba odgovoriti krajnjim produktom je “Šta smo nasledili?”. Umetnici/ce će sami odabrati formu i imaće slobodu da definišu pristup i konkretnu temu u ovom okviru.

Saradnja učesnika/ca će biti omogućena na petodnevnom sastanku u Beogradu, koji će se održati od 04. do 09. aprila 2024. godine. Izabrani/e umetnici/ce će imati priliku da diskutuju i definišu svoje ideje uz podršku iskusnih mentora i mentorki.

Kao organizacije koje u svom fokusu imaju mlade, želimo da pružimo mogućnost mladim umetnicima/cama da podele svoje poglede na napredak kada ja u pitanju odnos Srbije i Kosova* i način na koji vide budućnost komšijskih naroda čija skorašnja istorija i trenutna politička situacija otežavaju mogučnost mladih da žive, rade i koegzistiraju zajedno.

Mladim umetnicima/cama sa Kosova i iz Srbije će se pridružiti dvoje kolega iz Italije i Gruzije kako bi sa učesnicima/cama diskutovali o svojim pogledima na odnose između Kosova i Srbije i kako bi razmišljali o svojim perspektivama kao svoji vršnjaci koji rade na realizaciji svojih ideja.

Finalni produkti će biti predstavljeni javnosti u Beogradu, u junu/julu 2024. godine.

Od učesnika/ca je očekivano da budu prisutni svih pet dana sastanka u Beogradu i da aktivno učestvuju u procesu razvoja ideja i stvaranja finalnih produkata. Takođe, učesnici/ce bi trebalo da učestvuju u konsultativnim online sesijama nakon sastanka ukoliko je moguće. Radni jezik programa je engleski.

Putni troškovi, hrana i smeštaj tokom sastanka u Beogradu će biti u potpunosti pokriveni od strane organizatora. Organizatori će takođe obezbediti budžet za produkciju kolaborativnih produkata.

Timeline

17. mart 2024 – Rok za podnošenje prijava
20. mart 2024 – Finalna selekcija kandidata
04. do 09. april 2024 – Petodnevni sastanak u Beogradu
Jun/Jul – Izložba

Da biste se prijavili za učešće neophodno je da nam popunite formu koja se nalazi na ovom linku (na engleskom jeziku).

Kontakt mail: maja.zilic@yihr.org

***

* Ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244/1999, kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti

Podeli sa drugima