Program malih grantova SlovakAid-a za Srbiju

Konkurs je: OTVOREN
Rok za konkurisanje: 31.07.2024.
Sredstva: do 10.000 evra
Oblast: civilno društvo, lokalni razvoj, obrazovanje, poljoprivreda
Konkurs je za: organizacije civilnog društva, javna uprava, obrazovne ustanove

Slovačka agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, u saradnji sa Ambasadom Slovačke Republike u Beogradu, objavila je Poziv za podnošenje predloga projekata za male grantove namenjene partnerima u Republici Srbiji za 2024. godinu.

Detalji finansiranja:
Maksimalna finansijska podrška: 10.000 EUR po projektu.
Trajanje projekta: Minimum 6 meseci do maksimum 12 meseci.

Sektorski prioriteti:
Projekti moraju biti u skladu sa Srednjoročnom strategijom za razvojnu saradnju Slovačke Republike za period 2019 – 2023, koja je produžena do 2024. godine. Trebalo bi da se fokusiraju na jedno ili više od sledećih područja:

  • Kvalitetno obrazovanje
  • Dobro zdravlje
  • Dobro upravljanje i izgradnja civilnog društva
  • Bezbednost hrane i poljoprivreda
  • Infrastruktura i održivo korišćenje prirodnih resursa
  • Podrška stvaranju tržišnog okruženja

Međusektorske teme:

  • Životna sredina i klimatske promene
  • Rodna ravnopravnost

Rok za prijavu: 31. jul 2024.
Predloge projekata slati u elektronskoj formi na adresu emb.beograd@mzv.sk i u štampanoj verziji Ambasadi Slovačke Republike u Beogradu.

Proces prijave:
Zainteresovani aplikanti treba da osiguraju da njihovi projekti budu u skladu sa navedenim sektorskim prioritetima i međusektorskim temama. Predlozi projekata moraju biti pažljivo pripremljeni kako bi pokazali usaglašenost sa prioritetima i doprinos ciljevima razvojne saradnje.

Za uspešnu prijavu, detaljni planovi projekata, budžeti i vremenski okviri moraju biti jasno definisani. Preporučuje se takođe da se prikaže potencijalni uticaj i održivost predloženih projekata.

Osigurajte da su elektronske i štampane kopije prijava identične i poslate unutar roka kako bi se izbegla diskvalifikacija.

Kontakt informacije:
Za bilo kakva pitanja ili dodatne informacije, aplikanti mogu kontaktirati Ambasadu Slovačke Republike u Beogradu putem navedene e-pošte.

Ovaj poziv predstavlja značajnu priliku za organizacije u Srbiji da dobiju podršku za projekte koji doprinose održivom razvoju i jačanju civilnog društva u skladu sa prioritetima slovačke razvojne saradnje.

Sve detalje o pozivu kao i obrasce za prijavu možete pronaći na linku OVDE.

 

Podeli sa drugima