Imate ideju za projekat koji se tiče prava deteta, sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom ili možda unapređenja rodne ravnopravnosti?

Nedavno je Srbija potpisala učešće u programu CERV koji pruža finansijsku podršku za promovisanje građanskog aktivizma, jednakosti za sve, te prava i vrednosti Evropske unije i namenjen je jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva. Samim tim, organizacije iz Srbije mogu se samostalno prijaviti za učešće u ovom programu.

Kraj januara i početak februara je rezervisan za info sesije za promociju CERV programa u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, koje će EU info mreža organizovati u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije. Program će u sva tri grada predstaviti Željka Markulin iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, kontakt tačka za CERV program u Hrvatskoj.

Ovom prilikom biće predstavljen program i svi aktuelni pozivi ali i održana obuka za forumilsanje projektnih ideja i pisanje projektnih aplikacija u okviru CERV-a.

  • 30. januar od 10h do 15h, EU info kutak Niš, Vožda Karađorđa 5, Niš
  • 31. januar, od 11h do 13h , EU info kutak Novi Sad (Mesto: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Grada Novog Sada; Adresa: Bul. Despota Stefana 5, Novi Sad)
  • 2. februar,  od 10h do 15h, EU Info Centar Beograd, Kralja Milana 7, Beograd

Poziv za prisustvovanje info sesijama biće otvoren na sajtu www.eumogucnosti.rs

***

Sve zainteresovane organizacije i lokalne samouprave koje neće biti u mogućnosti da prisustvuju uživo nekoj od tri info sesija, mogu da se priključe onlajn na prezentacije koje organizuje Evropska komisija 18, 24. i 25. januara.

 

18. januara od 9.30 do 13 sati održaće se info sesija o dva poziva: unapređenje rodne ravnopravnosti i sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom.

Za registraciju na događaj, molimo vas da pratite ovaj link ili se pridružite događaju direktno ovde.

 

Info sesija o pozivu za projekte koji se odnose na prava deteta i učešće dece održaće se 24. januara  od 10.00 do 12.30 sati.

 Za registraciju na događaj, molimo vas da pratite ovaj link ili se pridružite događaju direktno ovde.

 

Info sesije o pozivima za unapređenje saradnje sudskih organa u građanskim i krivičnim stvarima i za transnacionalne projekte u domenu obuka sudija u građanskom pravu, krivičnom pravu ili osnovnim pravima održaće se 25. januara.

***

 

O CERV programu:

Program Građani, jednakost, prava i vrednosti (CERV) pokrenut je 2021. godine i trajaće do 2027. Nastao je zajedno sa programom Pravda 2021-2027 u okviru Fonda za pravdu, prava i vrednosti.

Program CERV nastoji da podrži i razvije otvorena društva zasnovana na vladavini prava, koje neguju demokratske vrednosti, jednakost i inkluzivnost. Takva društva uključuju živo i osnaženo civilno društvo, koje podstiče demokratsko, građansko i društveno učešće ljudi i neguje bogatu raznolikost evropskog društva, zasnovanog na našim zajedničkim vrednostima, istoriji i pamćenju.

CERV program ima četiri stuba:

  1. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost – čime se promovišu zakoni, borba protiv diskriminacije, jednakost (uključujući rodnu ravnopravnost)
  2. Angažovanje i učešće građana – čime se promoviše angažovanje građana i učešća u demokratskom životu EU, razmene između građana različitih država članica i podizanje svesti o zajedničkoj evropskoj istoriji
  3. Dafne – čiji je cilj borba protiv nasilja, uključujući rodno zasnovano nasilje i nasilje nad decom
  4. Vrednosti EU – zaštita i promocija vrednosti EU

Organizacije civilnog društva aktivne na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, kao i druge zainteresovane strane, mogu se prijaviti za dobijanje sredstava od CERV-a za inicijative koje imaju za cilj angažovanje građana, jednakost za sve i zaštitu i promociju prava i vrednosti EU.

Ovde se možete prijaviti za Program građana, jednakosti, prava i vrednosti (CERV).